İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün Lisansüstü Derslerle İlgili Duyurusu

12.11.2020 tarihli İstanbul Üniversitesi Senatosu kararı gereğince, KOVID-19 küresel salgın sürecinin mevcut seyri dikkate alınarak ve bahar yarıyılı tekrardan değerlendirilmek üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü derslerin de çevrimiçi (online) yapılmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte uygulama zorunluluğu gerektiren ders ve faaliyetler gerekli sağlık önlemleri alınmak şartıyla yüz yüze de yapılabilir.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü